Επικοινωνία
ΛΑΝΕΛ Μ.Α.Ε. ΑΠΕ

Υπεύθυνος:
 
Χαράλαμπος Κουμούσης 

Έδρα: 
6,3 χλμ. Λεωφ. Παιανίας - Μαρκόπουλου,
Τ.Κ. 19400 Κορωπί

Διεύθυνση Αλληλογραφίας:
Τ.Θ. 7538 Άγιοι Ανάργυροι
Τ.Κ. 19400 Κορωπί

Τηλ: 215 52 08 210

Κιν: 693 22 18 181 

Email: info@ecosolarcare.gr    


Facebook