Επικοινωνία
ΛΑΝΕΛ Μ.Α.Ε. ΑΠΕ

Υπεύθυνος:
 
Χαράλαμπος Κουμούσης 

Έδρα: 
6,3 χλμ. Λεωφ. Παιανίας - Μαρκόπουλου,
Τ.Κ. 19400 Κορωπί

Διεύθυνση Αλληλογραφίας:
Τ.Θ. 7538 Άγιοι Ανάργυροι
Τ.Κ. 19400 Κορωπί


Τηλ: 693 2218181 


Email: info@ecosolarcare.gr    


Facebook