Θερμογράφηση Φωτοβολταϊκής Εγκατάστασης

Κάναμε το Φ/Β Καθαρισμό & τη Χορτοκοπη... Επιστήμη!

EcoSolarCare.gr | Οικολογικός Καθαρισμός & Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Πάρκων, Καθαρισμός Φωτοβολταϊκών Πάνελ | Εκχόρτωση, Αποψίλωση, Ζιζανιοκτονία, Ψεκασμός Χόρτων


Η Θερμογράφηση Φ/Β εγκαταστάσεων, δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την θερμογράφηση κτιρίων, όπου χρησιμοποιείται κυρίως για λόγους θερμομόνωσης.

Στην φωτοβολταϊκή θερμογραφία χρησιμοποιούνται εξαιρετικά ευαίσθητες θερμοκάμερες με ειδικούς σένσορες και πολύ μεγάλες αναλύσεις συνήθως από 640 x 480 pixel έως και 1.280 x 960 pixel. Οι θερμοκάμερες αυτές κοστίζουν και χρησιμοποιούνται μόνο από ειδικά πιστοποιημένους θερμογράφους που έχουν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στην θερμογράφηση φωτοβολταϊκών πάνελ.

Βάσει των Ευρωπαϊκών προδιαγραφών ένας θερμογράφος απαιτείται να έχει πρακτική και φωτοβολταϊκή θερμογραφική εμπειρία τουλάχιστον 2-3 έτη και κατατάσσεται σύμφωνα με την εμπειρία του σε διάφορες βαθμίδες πιστοποιητικής ικανότητος θερμογράφου.

Τα αποτελέσματα της θερμογράφησης αναλύονται βάσει κάποιων προγραμμάτων (software) θερμογραφικής ανάλυσης καθώς και βάσει της εμπειρίας του θερμογράφου με ταυτόχρονη επαλήθευση των αποτελεσμάτων του και με τα πιστοποιημένα του πολυλειτουργικά όργανα ελέγχου Φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων.

Πολλές Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις παρουσιάζουν με την πάροδο του χρόνου, αποκλίσεις στην παραγόμενη ενέργεια και μειωμένη απόδοση της Φ/Β εγκατάστασης.

Η θερμογράφηση είναι η πιο γρήγορη και αποτελεσματική μέθοδος, ιδίως στις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις, για τον εντοπισμό των αιτιών αυτής της απώλειας εισοδήματος.

Η θερμογράφηση γίνεται στην κατάσταση λειτουργίας του Φωτοβολταϊκού Πάρκου και δεν επιφέρει καμία απολύτως φθορά ή καταστροφή στα Φωτοβολταίκά Πάνελ. Αντίθετα με τη θερμογράφηση έχουμε την δυνατότητα να εντοπίσουμε θερμογραφικές ανωμαλίες στα Φωτοβολταϊκά πάνελ, ελαττωματικές διόδους παράκαμψης (BYPASS DIODES), λάθη στις συνδέσεις (STRINGS), χαλαρές συνδέσεις ακροδεκτών, μη συνδεδεμένα ή εκτός λειτουργίας πάνελ, τοπικές υπερθερμάνσεις (Hotspots), σπασίματα κυψελών, ραγίσματα και σπασίματα Φ/Β γυαλιού, βραχυκυκλωμένες κυψέλες, εντοπισμός πιθανού φαινομένου P.I.D., υπερθερμάνσεις ασφαλειών στους πίνακες, φθορές πηνίων, θερμικές καταπονήσεις στοιχείων, κ.λ.π.

EcoSolarCare.gr | Οικολογικός Καθαρισμός & Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Πάρκων, Καθαρισμός Φωτοβολταϊκών Πάνελ | Εκχόρτωση, Αποψίλωση, Ζιζανιοκτονία, Ψεκασμός Χόρτων

Η θερμογράφηση σε συνδυασμό με τον καθαρισμό – συντήρηση και τούς υπόλοιπους ηλεκτρολογικούς ελέγχους συντελεί στην μεγιστοποίηση της απόδοσης και της μακροζωίας της Φωτοβολταϊκής επένδυσης.

EcoSolarCare.gr | Οικολογικός Καθαρισμός & Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Πάρκων, Καθαρισμός Φωτοβολταϊκών Πάνελ | Εκχόρτωση, Αποψίλωση, Ζιζανιοκτονία, Ψεκασμός Χόρτων

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την θερμογράφηση Φ/Β πάρκων, είναι πιστοποιημένη από την INFRA TEC Γερμανίας και συμβεβλημένη με διεθνώς αναγνωρισμένες εταιρείες Θερμογραφίας της Γερμανίας, για να παρέχει την ανώτατη δυνατή θερμογραφική πιστοποίηση του Φ/Β σας πάρκου.

EcoSolarCare.gr | Οικολογικός Καθαρισμός & Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Πάρκων, Καθαρισμός Φωτοβολταϊκών Πάνελ | Εκχόρτωση, Αποψίλωση, Ζιζανιοκτονία, Ψεκασμός Χόρτων
EcoSolarCare.gr | Οικολογικός Καθαρισμός & Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Πάρκων, Καθαρισμός Φωτοβολταϊκών Πάνελ | Εκχόρτωση, Αποψίλωση, Ζιζανιοκτονία, Ψεκασμός Χόρτων
EcoSolarCare.gr | Οικολογικός Καθαρισμός & Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Πάρκων, Καθαρισμός Φωτοβολταϊκών Πάνελ | Εκχόρτωση, Αποψίλωση, Ζιζανιοκτονία, Ψεκασμός Χόρτων
EcoSolarCare.gr | Οικολογικός Καθαρισμός & Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Πάρκων, Καθαρισμός Φωτοβολταϊκών Πάνελ | Εκχόρτωση, Αποψίλωση, Ζιζανιοκτονία, Ψεκασμός Χόρτων
EcoSolarCare.gr | Οικολογικός Καθαρισμός & Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Πάρκων, Καθαρισμός Φωτοβολταϊκών Πάνελ | Εκχόρτωση, Αποψίλωση, Ζιζανιοκτονία, Ψεκασμός Χόρτων
EcoSolarCare.gr | Οικολογικός Καθαρισμός & Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Πάρκων, Καθαρισμός Φωτοβολταϊκών Πάνελ | Εκχόρτωση, Αποψίλωση, Ζιζανιοκτονία, Ψεκασμός Χόρτων
EcoSolarCare.gr | Οικολογικός Καθαρισμός & Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Πάρκων, Καθαρισμός Φωτοβολταϊκών Πάνελ | Εκχόρτωση, Αποψίλωση, Ζιζανιοκτονία, Ψεκασμός Χόρτων
EcoSolarCare.gr | Οικολογικός Καθαρισμός & Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Πάρκων, Καθαρισμός Φωτοβολταϊκών Πάνελ | Εκχόρτωση, Αποψίλωση, Ζιζανιοκτονία, Ψεκασμός Χόρτων