Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Πάρκων

Κάναμε το Φ/Β Καθαρισμό & τη Χορτοκοπη... Επιστήμη!

EcoSolarCare.gr | Οικολογικός Καθαρισμός & Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Πάρκων, Καθαρισμός Φωτοβολταϊκών Πάνελ | Εκχόρτωση, Αποψίλωση, Ζιζανιοκτονία, Ψεκασμός Χόρτων


Υπάρχει μία παλαιά Αγγλική και ταυτόχρονα και Ελληνική παροιμία που λέει:

jack of all trades and master of none -> πολυτεχνίτης και ερημοσπίτης

EcoSolarCare.gr | Οικολογικός Καθαρισμός & Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Πάρκων, Καθαρισμός Φωτοβολταϊκών Πάνελ | Εκχόρτωση, Αποψίλωση, Ζιζανιοκτονία, Ψεκασμός Χόρτων

Έτσι και εμείς στην EcoSolarCare, αποφασίσαμε να συγκεντρωθούμε σε αυτό που εμείς ξέρουμε και κάνουμε καλά , να είμαστε αποκλειστικά οι Καθαριστές του Φωτοβολταϊκού Πάρκου, Καθαρισμό Φ/Β Πάνελ και Καθαρισμό της Γης, αφήνοντας την Ηλεκτρολογική Συντήρηση του Φ/Β Πάρκου σε Συνεργάτες και Εταιρείες εξειδικευμένες στον Ηλεκτρομηχανολογικό Εξοπλισμό και την Ηλεκτρολογική Συντήρηση των Φωτοβολταϊκών Πάρκων.

Αρκετοί Πελάτες μας με τα χρόνια, έχοντας μείνει ευχαριστημένοι από τις υπηρεσίες μας, μας εμπιστεύονται και μας προτρέπουν να αναλάβουμε και την Ηλεκτρολογική Συντήρηση του Πάρκου τους. Εμείς τους κατευθύνουμε σε Εξειδικευμένους Συνεργάτες μας, όπως η Εταιρεία MainTech στην Στερεά Ελλάδα και η Εταιρεία BT Energy στη Πελοπόννησο, χωρίς οποιαδήποτε δική μας ενδιάμεση ανάμειξη.

Η επιμονή μας στην αποκλειστική εξειδίκευση μόνον στις Υπηρεσίες Καθαρισμού των Φωτοβολταϊκών Πάρκων, μας έχει προσφέρει τεχνογνωσία, πειραματιζόμενοι συνέχεια για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των προβλημάτων και των νέων προκλήσεων, όπως πρόσφατα τα bifacial φ/β πάνελ, που θα πρέπει να καθαρίζονται και στην πίσω τους πλευρά.

Η συντήρησης ενός φωτοβολταϊκού πάρκου με αντικειμενικό σκοπό την αδιάλειπτη λειτουργία του και την επίτευξη του maximum της απόδοσής του, θα μπορούσε να απεικονισθεί με σκαλοπάτια συντήρησης, όπου ξεκινώντας από την βάση κάθε επόμενο σκαλί συνεισφέρει στην μεγιστοποίηση της μακροζωίας, της απόδοσης και της κερδοφορίας της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης.

EcoSolarCare.gr | Οικολογικός Καθαρισμός & Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Πάρκων, Καθαρισμός Φωτοβολταϊκών Πάνελ | Εκχόρτωση, Αποψίλωση, Ζιζανιοκτονία, Ψεκασμός Χόρτων

Η εταιρεία μας με την εξειδικευμένη της φωτοβολταϊκή γνώση και εμπειρία είναι σε θέση με το εξειδικευμένο προσωπικό της και τον πιστοποιημένο εξοπλισμό της, να προσφέρει μία ολοκληρωμένη συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων για την μεγιστοποίηση της ενεργειακής και επιχειρηματικής απόδοσης των φωτοβολταϊκών συστημάτων.

EcoSolarCare.gr | Οικολογικός Καθαρισμός & Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Πάρκων, Καθαρισμός Φωτοβολταϊκών Πάνελ | Εκχόρτωση, Αποψίλωση, Ζιζανιοκτονία, Ψεκασμός Χόρτων
EcoSolarCare.gr | Οικολογικός Καθαρισμός & Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Πάρκων, Καθαρισμός Φωτοβολταϊκών Πάνελ | Εκχόρτωση, Αποψίλωση, Ζιζανιοκτονία, Ψεκασμός Χόρτων
EcoSolarCare.gr | Οικολογικός Καθαρισμός & Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Πάρκων, Καθαρισμός Φωτοβολταϊκών Πάνελ | Εκχόρτωση, Αποψίλωση, Ζιζανιοκτονία, Ψεκασμός Χόρτων
EcoSolarCare.gr | Οικολογικός Καθαρισμός & Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Πάρκων, Καθαρισμός Φωτοβολταϊκών Πάνελ | Εκχόρτωση, Αποψίλωση, Ζιζανιοκτονία, Ψεκασμός Χόρτων
EcoSolarCare.gr | Οικολογικός Καθαρισμός & Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Πάρκων, Καθαρισμός Φωτοβολταϊκών Πάνελ | Εκχόρτωση, Αποψίλωση, Ζιζανιοκτονία, Ψεκασμός Χόρτων
EcoSolarCare.gr | Οικολογικός Καθαρισμός & Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Πάρκων, Καθαρισμός Φωτοβολταϊκών Πάνελ | Εκχόρτωση, Αποψίλωση, Ζιζανιοκτονία, Ψεκασμός Χόρτων