Κίνδυνοι μη Συντήρησης

Κάναμε το Φ/Β Καθαρισμό & τη Χορτοκοπη... Επιστήμη!

EcoSolarCare.gr | Οικολογικός Καθαρισμός & Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Πάρκων, Καθαρισμός Φωτοβολταϊκών Πάνελ | Εκχόρτωση, Αποψίλωση, Ζιζανιοκτονία, Ψεκασμός Χόρτων


Άγνωστοι Κίνδυνοι από τη μη Συντήρηση των Φ/Β Πάνελ

EcoSolarCare.gr | Οικολογικός Καθαρισμός & Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Πάρκων, Καθαρισμός Φωτοβολταϊκών Πάνελ | Εκχόρτωση, Αποψίλωση, Ζιζανιοκτονία, Ψεκασμός Χόρτων

Η μη σωστή συντήρηση και καθαρισμός της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης εκτός από διαφυγόντα κέρδη εγκυμονεί και σοβαρούς κινδύνους για την λειτουργία, την ποιοτική υποβάθμιση, την μακροβιότητα και την παραγωγικότητα των φωτοβολταϊκών στοιχείων, όπως:

EcoSolarCare.gr | Οικολογικός Καθαρισμός & Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Πάρκων, Καθαρισμός Φωτοβολταϊκών Πάνελ | Εκχόρτωση, Αποψίλωση, Ζιζανιοκτονία, Ψεκασμός Χόρτων
EcoSolarCare.gr | Οικολογικός Καθαρισμός & Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Πάρκων, Καθαρισμός Φωτοβολταϊκών Πάνελ | Εκχόρτωση, Αποψίλωση, Ζιζανιοκτονία, Ψεκασμός Χόρτων
EcoSolarCare.gr | Οικολογικός Καθαρισμός & Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Πάρκων, Καθαρισμός Φωτοβολταϊκών Πάνελ | Εκχόρτωση, Αποψίλωση, Ζιζανιοκτονία, Ψεκασμός Χόρτων
EcoSolarCare.gr | Οικολογικός Καθαρισμός & Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Πάρκων, Καθαρισμός Φωτοβολταϊκών Πάνελ | Εκχόρτωση, Αποψίλωση, Ζιζανιοκτονία, Ψεκασμός Χόρτων
EcoSolarCare.gr | Οικολογικός Καθαρισμός & Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Πάρκων, Καθαρισμός Φωτοβολταϊκών Πάνελ | Εκχόρτωση, Αποψίλωση, Ζιζανιοκτονία, Ψεκασμός Χόρτων

ΓΙΑΤΙ Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Όλοι θεωρούμε ότι είμαστε ικανοί να καθαρίσουμε επιφάνειες όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική γιατί ο λάθος καθαρισμός μπορεί να επιφέρει από απλές γρατζουνιές στην επιφάνεια του γυαλιού του φωτοβολταϊκού στοιχείου μέχρι και ραγίσματα στο γυαλί με καταστροφικές συνέπειες.

EcoSolarCare.gr | Οικολογικός Καθαρισμός & Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Πάρκων, Καθαρισμός Φωτοβολταϊκών Πάνελ | Εκχόρτωση, Αποψίλωση, Ζιζανιοκτονία, Ψεκασμός Χόρτων
EcoSolarCare.gr | Οικολογικός Καθαρισμός & Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Πάρκων, Καθαρισμός Φωτοβολταϊκών Πάνελ | Εκχόρτωση, Αποψίλωση, Ζιζανιοκτονία, Ψεκασμός Χόρτων

Ο μη σωστός καθαρισμός του αλουμινίου πλαισίου του φωτοβολταϊκού στοιχείου υποθάλπτει σοβαρούς κινδύνους για την παραγωγικότητα και την μακροβιότητα του φωτοβολταϊκού πάνελ. Όλες οι έρευνες των διεθνών επιστημονικών κέντρων που μελετούν τις αποδόσεις των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων μετά από μερικά χρόνια λειτουργίας τους καταδεικνύουν, ότι οι σημαντικότερες απώλειες παραγωγής και εισοδήματος προέρχονται από την ελλειπή συντήρηση και προστασία των φωτοβολταϊκών πλαισίων. Η συνεχής επικάθηση ρυπογόνων ουσιών και της υγρασίας στο κατώτερο σημείο του φωτοβολταϊκού πλαισίου, η ανάπτυξη βιογενούς υλικού περιμετρικά του πλαισίου, η απώλεια της ελαστικότητας της μονωτικής ουσίας μεταξύ γυαλιού και κυψέλης, η οξείδωση του φωτοβολταϊκού πλαισίου, το ανομοιογενές διάκενο που δημιουργείται μεταξύ πλαισίου- ελαστομερούς μόνωσης και γυαλιού, λόγω της έντονης UV ακτινοβολίας και των συχνών διαφορών θερμοκρασίας, αποτελούν τον αδύναμο κρίκο των φωτοβολταϊκών στοιχείων και της απόδοσής τους. Ο σωστός επαγγελματικός καθαρισμός με την χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού και των κατάλληλων οικολογικών καθαριστικών ουσιών συντηρούν και θωρακίζουν την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση από διάβρωση, ποιοτική υποβάθμιση και από τη μείωση της μακροζωίας και της απόδοσης του φωτοβολταϊκού εξοπλισμού.

Πολλοί ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων ενεργούν σαν να πιστεύουν ότι η βροχή είναι αρκετή για τον φυσικό καθαρισμό των πάνελ και ως εκ τούτου δεν υπάρχει λόγος για επιπλέον φροντίδα. Ωστόσο, στην πράξη φαίνεται ότι αυτός ο τρόπος σκέψης είναι εντελώς λανθασμένος και η πραγματικότητα λέει ότι τα φωτοβολταϊκά στοιχεία δεν είναι σε καμία περίπτωση αυτοκαθαριζόμενα και χρειάζονται εξειδικευμένο καθαρισμό και προστασία.

Λαμβάνοντας υπ’όψη ότι όλες οι επιστημονικές έρευνες και οι κατασκευαστές φωτοβολταϊκών στοιχείων αναφέρουν ότι ο καθαρισμός αυξάνει την απόδοση του φωτοβολταϊκού πάνελ από 10% - 20% και δεδομένου ότι το μέσο κόστος καθαρισμού ενός φωτοβολταϊκού πάρκου ανέρχεται περίπου στο 2.5% των εσόδων του και ο δε καθαρισμός είναι ένα έξοδο που εκπίπτει πλήρως φορολογικά, είναι φανερό ότι μία φωτοβολταϊκή εγκατάσταση αξίζει να καθαρίζεται ακόμα και όταν υπάρξει μια ελάχιστη σκόνη στα φωτοβολταϊκά πάνελ και το φωτοβολταϊκό πάρκο αναγράψει απώλεια παραγωγής έστω και 3%.

ΒΡΥA ΚΑΙ ΛΕΙΧΗΝΕΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΝΕΛ ΣΤΗΝ ΑΡΚΑΔΙΑ

Με την πάροδο των πρώτων 5 χρόνων λειτουργίας των φ/β πάρκων, αρχίζουν να εμφανίζονται τώρα πλέον και στην Ελλάδα τα πρώτα σοβαρά προβλήματα στα φωτοβολταϊκά πάνελ που δεν έχουν καθαριστεί και συντηρηθεί σωστά.

Μπορεί τα φωτοβολταϊκά πάνελ να μας φαίνονται καθαρά ακόμα και να έχουν καλές αποδόσεις, αλλά να ελλοχεύει ο κίνδυνος από τούς μικροοργανισμούς που εισχωρούν στο κάτω μέρος των φωτοβολταϊκών πλαισίων και αναπτύσσονται εκεί, λόγω έλλειψης φωτοβολταϊκού καθαρισμού, να συντελέσουν στην σταδιακή αποσύνθεση και τελικά στην ολική καταστροφή του φωτοβολταϊκού πάνελ.

EcoSolarCare.gr | Οικολογικός Καθαρισμός & Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Πάρκων, Καθαρισμός Φωτοβολταϊκών Πάνελ | Εκχόρτωση, Αποψίλωση, Ζιζανιοκτονία, Ψεκασμός Χόρτων
EcoSolarCare.gr | Οικολογικός Καθαρισμός & Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Πάρκων, Καθαρισμός Φωτοβολταϊκών Πάνελ | Εκχόρτωση, Αποψίλωση, Ζιζανιοκτονία, Ψεκασμός Χόρτων

φώτο 2

EcoSolarCare.gr | Οικολογικός Καθαρισμός & Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Πάρκων, Καθαρισμός Φωτοβολταϊκών Πάνελ | Εκχόρτωση, Αποψίλωση, Ζιζανιοκτονία, Ψεκασμός Χόρτων

φώτο 3

Οι φωτογραφίες που ακολουθούν είναι από ένα σταθερό φωτοβολταϊκό πάρκο 100ΚW με πολύ υψηλές κατασκευαστικές προδιαγραφές και με φωτοβολταϊκά πάνελ από τα καλύτερα "SolarWorld (made in USA)". Το φωτοβολταϊκό πάρκο βρίσκεται σε υψόμετρο 800μ. στην Αρκαδία και είχε απίστευτες αποδόσεις. Ο Ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου πάρκου έμενε επί χρόνια ανυποψίαστος μιας και οι ημερήσιες αποδόσεις του φωτοβολταϊκού πάρκου έφταναν και ξεπερνούσαν τις ηλιόλουστες ημέρες ακόμα και την φωτοβολταϊκή παραγωγή των 700KWh , σίγουρα για την υψηλή παραγωγή βοηθούσε πολύ το υψόμετρο και το αεράκι της Βυτίνας. Η υψηλή απόδοση του φωτοβολταϊκού πάρκου εφησύχαζε όμως επί χρόνια τον Ιδιοκτήτη χωρίς να αντιληφθεί ποτέ ότι τα φωτοβολταϊκά του πάνελ καταστρέφονται από τις ριζωμένες λειχήνες και βρύα (φωτο 2, 3) μέσα στο κάτω μέρος του φωτοβολταϊκού πλαισίου.

Στη συγκεκριμένη φωτοβολταϊκή μονάδα δεν είχε γίνει ποτέ στα πέντε χρόνια λειτουργίας της κανένας φωτοβολταϊκός καθαρισμός με αποτέλεσμα τα βρύα και οι λειχήνες που αναπτύχθηκαν λόγω του μικροκλίματος να έχουν με τις ρίζες τους εισχωρήσει και να τραβούν ενέργεια μέσα απο τις κυψέλες του φωτοβολταϊκού πάνελ. Η εισχώρηση από τα βρύα και τις λειχήνες μέσα στο πάνελ, είχε σαν αποτέλεσμα την διαστολή του αλουμινίου πλαισίου και την καταστροφή της στεγανότητας του φωτοβολταϊκού πάνελ στο κάτω μέρος του, με αποτέλεσμα τα εμφανή σημάδια αποκόλληση ακόμα και της EVA μεμβράνης στα περισσότερα απο τα 416 πάνελ του φωτοβολταϊκού πάρκου (φώτο 5, 6).

Η εταιρεία μας χρειάσθηκε πάνω απο δύο μέρες μόνο και μόνο για να απομακρύνει τα βρύα και λειχήνες και να επαναφέρει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το πλαίσιο του αλουμινίου και την στεγανότητα του φωτοβολταϊκού πλαισίου. Η παράβλεψη του φωτοβολταϊκού καθαρισμού σε βάθος χρόνου δημιουργεί σοβαρά και μη αναστρέψιμα προβλήματα στα φωτοβολταϊκά πάνελ επιφέροντας τεράστιες απώλειες παραγωγής, μιας και οι μικροοργανισμοί όχι μόνον εισχωρούν με τις ρίζες τους μέσα στις κυψέλες του φωτοβολταϊκού πάνελ, αλλά καταστρέφουν και την στεγανότητα του φωτοβολταϊκού πάνελ, πού έχει σαν αποτέλεσμα την εισχώρηση του νερού και την πλήρη ή μερική αποκόλληση της μεμβράνης EVA με τελικό αποτέλεσμα την ολική καταστροφή του φωτοβολταϊκού πάνελ.

EcoSolarCare.gr | Οικολογικός Καθαρισμός & Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Πάρκων, Καθαρισμός Φωτοβολταϊκών Πάνελ | Εκχόρτωση, Αποψίλωση, Ζιζανιοκτονία, Ψεκασμός Χόρτων
EcoSolarCare.gr | Οικολογικός Καθαρισμός & Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Πάρκων, Καθαρισμός Φωτοβολταϊκών Πάνελ | Εκχόρτωση, Αποψίλωση, Ζιζανιοκτονία, Ψεκασμός Χόρτων

φώτο 5

EcoSolarCare.gr | Οικολογικός Καθαρισμός & Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Πάρκων, Καθαρισμός Φωτοβολταϊκών Πάνελ | Εκχόρτωση, Αποψίλωση, Ζιζανιοκτονία, Ψεκασμός Χόρτων

φώτο 6

Βίντεο Λασποβροχής & Καθαρισμού σε Φωτοβολταϊκου Πάνελ

EcoSolarCare.gr | Οικολογικός Καθαρισμός & Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Πάρκων, Καθαρισμός Φωτοβολταϊκών Πάνελ | Εκχόρτωση, Αποψίλωση, Ζιζανιοκτονία, Ψεκασμός Χόρτων
EcoSolarCare.gr | Οικολογικός Καθαρισμός & Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Πάρκων, Καθαρισμός Φωτοβολταϊκών Πάνελ | Εκχόρτωση, Αποψίλωση, Ζιζανιοκτονία, Ψεκασμός Χόρτων
EcoSolarCare.gr | Οικολογικός Καθαρισμός & Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Πάρκων, Καθαρισμός Φωτοβολταϊκών Πάνελ | Εκχόρτωση, Αποψίλωση, Ζιζανιοκτονία, Ψεκασμός Χόρτων
EcoSolarCare.gr | Οικολογικός Καθαρισμός & Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Πάρκων, Καθαρισμός Φωτοβολταϊκών Πάνελ | Εκχόρτωση, Αποψίλωση, Ζιζανιοκτονία, Ψεκασμός Χόρτων
EcoSolarCare.gr | Οικολογικός Καθαρισμός & Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Πάρκων, Καθαρισμός Φωτοβολταϊκών Πάνελ | Εκχόρτωση, Αποψίλωση, Ζιζανιοκτονία, Ψεκασμός Χόρτων
EcoSolarCare.gr | Οικολογικός Καθαρισμός & Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Πάρκων, Καθαρισμός Φωτοβολταϊκών Πάνελ | Εκχόρτωση, Αποψίλωση, Ζιζανιοκτονία, Ψεκασμός Χόρτων